counter create hit

دنیا برعکس شده ! استارتاپ های مخرب بیشترین سرمایه را دریافت میکنند!

سازندگی و یا مخرب بودن به تنهایی ، کارایی یک استارتاپ را مشخص نمیکند ! استارتاپ هایی موفق هستند که بدانند در زمان مناسب ، چه عملی را انجام دهند . در ادامه همراه با ای تی زیرون باشید .  ...

محمد مجددی از آزمایش هایی میگوید که با آزمایشگاه آنلاین آسان تر انجام میشود

وجود استارتاپ ها یا همان کسب و کار های نوپا برای هرجامعه ای میتواند ایجاد شغل و کسب وکار کند و از طرفی روند انجام کار های روزمره ما را راحت تر کند . در ادامه همراه با ای تی زیرون باشید  . ...